Over ons
  - Theaterloods-B zeeuws jeugdtheater

Missie
Theaterloods-B is een Zeeuwse jeugdtheatergroep met structurele subsidie van De Provincie Zeeland. We richten ons op leerlingen van het basis- en voortgezetonderwijs.
Door onze producties stimuleren we jongeren om zelf te leren denken. We willen ze enthousiast maken voor theater. 
Jongeren zien de wereld veelal via internet of de tv, door ze te confronteren met echte acteurs proberen we hun beleving te verruimen. Dit doen we door te spelen in klaslokalen, waar de acteurs om je heen gieren, in speelzalen, maar ook in het theater. 

Voorbeeldpoll: Klik hier voor Stellingen na de voorstelling.    


Bij de tijd
Door aan te sluiten op maatschappelijke ontwikkelingen hebben onze producties altijd een actuele invalshoek.
Zo bereiken we alle leerlingen en zetten ze aan het denken, twijfelen en verwonderen. Onze spelers zijn deels werkzaam in het onderwijs. Daardoor weten ze wat er leeft onder jongeren en kunnen ze inspelen op maatschappelijke en onderwijsinhoudelijke veranderingen. 


Verwerking
Onze producties hebben vaak een lesbrief of een verwerking. Soms is er ook een voorbereiding nodig bij een bepaalde voorstelling. Deze kunnen via onze site gratis worden gedownload.


Zeeuwse nuchterheid
De producties kennen veelal een Zeeuwse achtergrond.
Onze Zeeuwse nuchterheid blijkt uit onze kleinschalige manier van werken en produceren. Met relatief lage kosten leveren we serieuze en kwalitatief goede voorstellingen. De producties zijn ‘plug and play’. Met weinig theatrale middelen proberen we een maximaal effect te bereiken. 

        

Theaterloods zeeuws jeugdtheater